Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Danderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Danderyd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1264 15,4% 35,4% 27,4% 21,8% 8,7% 48,1% 51,9%   3,6%
Berga-Rinkeby 1430 17,7% 36,9% 25,3% 20,1% 6,4% 48,9% 51,1%   3,4%
Djursholms Ekeby 1093 14,6% 32,4% 26,8% 26,2% 7,0% 46,9% 53,1%   4,3%
Djursholms Ösby 1121 19,4% 26,6% 27,9% 26,0% 7,0% 47,4% 52,6%   6,4%
Gamla Enebyberg 1219 15,0% 40,0% 25,8% 19,2% 7,5% 50,7% 49,3%   4,5%
Inverness 1037 28,6% 30,4% 23,8% 17,2% 3,9% 48,0% 52,0%   2,9%
Kevinge-Mörbyskogen 1119 18,5% 26,4% 18,5% 36,6% 3,1% 45,3% 54,7%   2,9%
Kevinge Strand-Charlottenberg 1310 14,3% 23,9% 21,9% 39,9% 4,4% 46,4% 53,6%   4,4%
Klingsta 1336 20,1% 30,6% 27,2% 22,0% 7,8% 49,2% 50,8%   3,2%
Långängen-Tranholmen 1220 18,0% 35,2% 26,9% 19,9% 8,3% 50,4% 49,6%   6,7%
Mellersta Djursholm 1032 13,2% 22,3% 23,2% 41,4% 7,4% 44,8% 55,2%   7,2%
Mörby 1221 11,9% 20,6% 19,3% 48,2% 1,9% 45,9% 54,1%   30,4%
Nora 1269 19,2% 29,7% 33,0% 18,0% 10,1% 51,1% 48,9%   5,1%
Norra Djursholm 1228 17,2% 29,9% 24,0% 28,9% 6,7% 47,3% 52,7%   6,4%
Sikreno 1239 15,7% 29,3% 23,5% 31,6% 6,0% 48,8% 51,2%   5,4%
Stocksund 1140 19,2% 32,3% 30,4% 18,2% 9,1% 49,0% 51,0%   5,4%
Svalnäs 1092 14,1% 20,3% 23,0% 42,6% 5,7% 44,1% 55,9%   5,5%
Sätra Äng 1153 19,1% 31,6% 30,5% 18,8% 6,7% 49,9% 50,1%   4,9%
Södra Djursholm 1040 18,5% 28,4% 29,0% 24,1% 9,4% 49,6% 50,4%   7,2%
Västra Enebyberg 1328 11,1% 29,1% 19,7% 40,0% 5,5% 47,6% 52,4%   2,7%
Danderyd 23891 17,0% 29,7% 25,3% 28,0% 6,6% 48,0% 52,0% 6,1%

http://www.val.se