Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mörbylånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mörbylånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1135 11,4% 37,1% 27,6% 24,0% 3,5% 50,9% 49,1%   0,6%
Glömminge 523 9,9% 27,9% 24,9% 37,3% 4,0% 49,1% 50,9%   1,9%
Gårdby 1198 12,4% 26,0% 25,9% 35,7% 2,7% 51,4% 48,6%   1,8%
Mörbylånga-Kastlösa 1729 12,6% 23,0% 25,4% 39,0% 4,5% 47,9% 52,1%   1,7%
Runsbäck 1605 12,8% 36,1% 21,2% 29,9% 4,5% 48,6% 51,4%   0,8%
Skogsby 1184 12,3% 32,5% 27,0% 28,1% 4,1% 50,2% 49,8%   1,7%
Snäckstrand 1383 10,8% 28,1% 26,5% 34,7% 4,6% 48,6% 51,4%   1,4%
Sydöland 827 6,9% 14,3% 29,0% 49,8% 2,5% 51,1% 48,9%   1,6%
Talludden 1167 13,0% 29,6% 18,9% 38,5% 5,3% 42,6% 57,4%   1,3%
Vickleby-Resmo 668 12,0% 23,2% 29,3% 35,5% 3,9% 47,8% 52,2%   1,2%
Mörbylånga 11419 11,7% 28,4% 25,2% 34,7% 4,1% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se