Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mönsterås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1368 15,7% 28,1% 25,5% 30,7% 4,5% 51,3% 48,7%   1,1%
Fliseryd 1047 17,2% 27,2% 24,1% 31,5% 5,2% 51,4% 48,6%   0,6%
Mönsterås Centrum N 746 19,8% 27,1% 22,3% 30,8% 4,2% 46,8% 53,2%   1,2%
Mönsterås Centrum S 1178 18,3% 20,6% 21,5% 39,6% 5,9% 47,2% 52,8%   1,8%
Mönsterås Landsbygd N 1153 14,8% 26,6% 31,7% 26,8% 5,5% 53,4% 46,6%   0,7%
Mönsterås Landsbygd S 953 13,5% 25,8% 23,3% 37,4% 4,8% 48,9% 51,1%   0,8%
Mönsterås Ljungnäs 1109 12,8% 24,9% 27,5% 34,8% 4,3% 51,8% 48,2%   1,4%
Timmernabben 1194 15,8% 23,2% 26,4% 34,6% 5,4% 49,6% 50,4%   0,7%
Ålem 1347 13,4% 24,6% 28,4% 33,6% 4,2% 51,0% 49,0%   1,0%
Mönsterås 10095 15,6% 25,3% 25,9% 33,3% 4,9% 50,3% 49,7% 1,0%

http://www.val.se