Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Emmaboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Emmaboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsboda 1192 10,9% 21,0% 27,9% 40,3% 2,7% 51,8% 48,2%   1,3%
Emmaboda norra 1339 13,8% 24,0% 27,5% 34,7% 5,3% 50,1% 49,9%   1,3%
Emmaboda södra 1453 20,5% 24,6% 21,4% 33,5% 5,8% 50,3% 49,7%   3,1%
Lindås 1191 12,8% 27,5% 27,0% 32,7% 3,9% 52,7% 47,3%   0,8%
Långasjö 683 10,4% 27,2% 29,1% 33,2% 3,1% 51,2% 48,8%   0,9%
Vissefjärda 1042 11,0% 24,0% 29,0% 36,0% 4,7% 51,1% 48,9%   1,2%
Emmaboda 6900 13,8% 24,5% 26,6% 35,1% 4,4% 51,2% 48,8% 1,5%

http://www.val.se