Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Tomelilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tomelilla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brösarp 1576 10,9% 21,3% 25,1% 42,8% 3,4% 48,5% 51,5%   1,6%
Onslunda 1703 16,0% 27,0% 27,4% 29,7% 5,5% 51,7% 48,3%   1,2%
Smedstorp 1244 13,0% 28,1% 32,0% 26,9% 4,2% 51,6% 48,4%   1,7%
Tomelilla Centrum norr 1843 21,5% 28,4% 22,7% 27,3% 6,5% 46,1% 53,9%   1,0%
Tomelilla Centrum söder 1815 15,2% 27,5% 19,5% 37,9% 5,0% 47,1% 52,9%   0,7%
Tryde-Ullstorp-Övraby 1974 16,1% 31,0% 24,4% 28,6% 5,6% 51,7% 48,3%   0,9%
Tomelilla 10155 15,7% 27,3% 24,7% 32,2% 5,1% 49,4% 50,6% 1,1%

http://www.val.se