Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hässleholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 799 14,5% 29,9% 26,0% 29,5% 4,4% 52,7% 47,3%   2,4%
Bjärnum N 1203 12,5% 29,6% 22,5% 35,4% 4,3% 50,9% 49,1%   1,4%
Bjärnum S 1081 14,8% 28,3% 24,9% 32,0% 5,4% 47,5% 52,5%   2,3%
Bokeberg 1238 19,5% 20,1% 15,8% 44,7% 4,0% 44,9% 55,1%   1,6%
Djupadal 1460 25,1% 24,2% 18,8% 32,0% 5,5% 46,8% 53,2%   2,1%
Fredentorp 1015 21,9% 26,3% 18,3% 33,5% 5,4% 46,2% 53,8%   1,4%
Gäddastorp-Bokalyckan 1563 21,3% 26,4% 26,0% 26,4% 5,8% 48,9% 51,1%   1,8%
Hässleholm C 1594 31,1% 27,0% 17,8% 24,2% 5,7% 46,9% 53,1%   2,0%
Hästveda V 1079 15,3% 27,9% 25,7% 31,1% 5,7% 52,0% 48,0%   1,4%
Hästveda Ö 1038 14,5% 26,7% 22,8% 35,9% 4,2% 50,5% 49,5%   0,8%
Kristinehem-Ekedal 1141 17,5% 34,9% 26,7% 20,9% 8,1% 50,6% 49,4%   3,4%
Ljungdala 1320 13,0% 25,7% 24,5% 36,9% 5,2% 48,3% 51,7%   2,3%
Läreda 988 17,2% 31,9% 23,7% 27,2% 6,6% 47,1% 52,9%   2,8%
Röke-Hörja 866 14,8% 25,6% 29,6% 30,0% 4,5% 52,4% 47,6%   1,5%
Sjörröd 959 16,6% 38,3% 24,4% 20,8% 5,0% 51,6% 48,4%   1,1%
Stattena 1493 18,4% 30,1% 26,3% 25,1% 5,1% 48,2% 51,8%   1,7%
Stoby-Ignaberga 1589 13,8% 35,4% 26,8% 24,0% 5,2% 51,9% 48,1%   1,1%
Sösdala V 1148 11,8% 24,1% 25,2% 38,9% 5,0% 49,0% 51,0%   2,1%
Sösdala Ö 1007 18,3% 28,1% 28,5% 25,1% 5,6% 51,4% 48,6%   1,1%
T4-området 1398 25,5% 29,0% 21,0% 24,6% 6,4% 46,1% 53,9%   2,1%
Tormestorp 1041 13,4% 32,9% 29,2% 24,4% 5,5% 51,1% 48,9%   1,6%
Tyringe N 1202 18,5% 29,9% 21,7% 30,0% 5,1% 51,2% 48,8%   1,9%
Tyringe S 1300 12,3% 26,5% 25,1% 36,1% 5,0% 49,8% 50,2%   1,8%
Tyringe V 1572 16,0% 28,1% 24,6% 31,4% 4,6% 50,8% 49,2%   2,0%
Tyringe Ö 1181 12,3% 31,2% 25,9% 30,7% 4,9% 51,6% 48,4%   1,0%
Vankiva 897 13,3% 29,2% 28,9% 28,7% 5,9% 52,2% 47,8%   0,7%
Vinslöv C 1502 15,8% 27,8% 20,5% 35,9% 4,5% 49,9% 50,1%   1,1%
Vinslöv N 1501 17,1% 28,7% 23,7% 30,4% 6,3% 48,4% 51,6%   0,8%
Vinslöv S 1394 14,9% 29,8% 25,7% 29,6% 6,2% 53,1% 46,9%   1,3%
Vittsjö tätort 1314 12,6% 23,2% 24,8% 39,4% 5,0% 49,8% 50,2%   2,1%
Vittsjö utom tätorten 989 12,5% 22,8% 30,0% 34,7% 4,7% 52,4% 47,6%   1,7%
Östervärn-Röinge 1116 15,7% 29,4% 24,3% 30,6% 6,6% 49,6% 50,4%   1,6%
Hässleholm 38988 16,9% 28,3% 24,1% 30,6% 5,4% 49,7% 50,3% 1,7%

http://www.val.se