Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
FBG 1 V Gärdet-Hamnen-Gamla stan 1395 23,9% 22,2% 24,1% 29,8% 4,6% 47,2% 52,8%   1,1%
FBG 2 Arvidstorp 1408 19,1% 24,9% 22,7% 33,3% 3,7% 47,9% 52,1%   1,7%
FBG 3 Herting 1387 22,6% 31,5% 23,0% 22,9% 6,1% 50,6% 49,4%   1,6%
FBG 4 V Gärdet-Smedjeholm 1630 18,7% 25,4% 21,7% 34,2% 5,6% 47,2% 52,8%   2,5%
FBG 5 Centrum 1643 23,8% 19,2% 17,3% 39,6% 4,0% 45,5% 54,5%   2,4%
FBG 6 Ö Gärdet-Vindilen-Fajans 1654 16,3% 29,3% 27,3% 27,1% 5,3% 49,7% 50,3%   3,3%
FBG 7 N Skrea Strand 945 15,9% 28,4% 24,2% 31,5% 6,9% 48,7% 51,3%   2,4%
FBG 8 Hjortsberg 1677 10,3% 19,9% 22,5% 47,3% 3,3% 46,7% 53,3%   1,1%
FBG 9 Tånga-Sloalyckan-V Tröinge 1429 23,2% 28,4% 20,6% 27,8% 6,9% 50,0% 50,0%   2,9%
FBG 10 Falkagård-Stafsinge-Olofsbo 1419 17,8% 30,7% 23,7% 27,8% 4,7% 49,5% 50,5%   1,6%
FBG 11 Slätten 1309 13,4% 25,7% 29,5% 31,5% 7,0% 49,9% 50,1%   1,5%
FBG 12 S Skrea Strand-Ringsegård 1210 13,0% 33,5% 26,4% 27,2% 5,3% 49,8% 50,2%   1,2%
Glommen 1270 11,7% 24,0% 24,3% 40,0% 4,5% 49,1% 50,9%   1,7%
Köinge-Okome 811 14,3% 22,6% 32,4% 30,7% 5,4% 51,4% 48,6%   2,0%
Ljungby 817 18,0% 29,7% 25,9% 26,3% 6,0% 51,9% 48,1%   0,4%
Långås-Morup 896 16,5% 29,0% 25,2% 29,2% 5,7% 52,1% 47,9%   0,7%
Skogstorp 1614 19,2% 29,7% 25,7% 25,4% 6,8% 49,9% 50,1%   1,6%
Skrea Samhälle-Ringsegård 1365 15,0% 36,0% 22,9% 26,1% 4,0% 48,5% 51,5%   1,0%
Slöinge 922 14,4% 30,9% 22,7% 32,0% 5,0% 48,3% 51,7%   1,5%
Tröingeberg 1720 15,3% 36,8% 23,0% 24,9% 5,8% 50,6% 49,4%   2,1%
Ugglarp-Långasand 854 12,9% 22,4% 26,1% 38,6% 4,2% 49,6% 50,4%   1,6%
Ullared 1134 13,5% 27,2% 25,8% 33,5% 5,9% 50,0% 50,0%   1,0%
Vessigebro 1215 15,6% 29,5% 24,9% 30,0% 4,5% 51,9% 48,1%   2,5%
Vinbergs Samhälle och kyrkby 976 17,6% 32,9% 25,1% 24,4% 6,5% 52,8% 47,2%   0,9%
Årstad 1243 16,6% 28,9% 26,5% 28,0% 5,6% 50,9% 49,1%   1,4%
Älvsered 1016 14,2% 24,6% 27,1% 34,2% 5,9% 51,1% 48,9%   1,1%
Ätran- Fegen 965 14,6% 22,3% 26,0% 37,1% 4,8% 52,3% 47,7%   0,6%
Falkenberg 33924 16,8% 27,6% 24,4% 31,2% 5,3% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se