Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Kungsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kungsbacka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1370 16,9% 37,3% 26,6% 19,2% 7,0% 50,1% 49,9%   1,1%
Björkris 1278 29,3% 40,9% 13,5% 16,4% 4,1% 50,1% 49,9%   1,2%
Bukärrs Centrum 1560 14,0% 30,6% 27,2% 28,2% 8,0% 49,7% 50,3%   3,1%
Fjärås/Må 1562 16,2% 35,3% 21,8% 26,6% 4,7% 47,1% 52,9%   1,3%
Fjärås Norra 1603 14,8% 33,6% 25,5% 26,1% 5,1% 52,3% 47,7%   1,3%
Fjärås Södra 1189 18,7% 33,9% 26,3% 21,1% 5,6% 50,5% 49,5%   1,0%
Fors 1190 12,8% 32,2% 26,1% 28,9% 5,0% 49,0% 51,0%   1,4%
Forsbäck/Oskarsberg 1825 12,2% 37,0% 26,6% 24,2% 6,6% 50,8% 49,2%   2,5%
Frillesås Kust 1357 14,7% 34,6% 23,2% 27,6% 5,8% 48,9% 51,1%   1,5%
Frillesås Landsbygd 1386 14,9% 34,1% 27,3% 23,7% 5,0% 50,3% 49,7%   0,8%
Gottskär 1794 14,1% 29,2% 29,5% 27,2% 7,2% 48,6% 51,4%   3,0%
Gällinge/Idala/Förlanda 1381 18,1% 29,8% 28,1% 24,0% 6,4% 53,0% 47,0%   0,7%
Hammerö 1075 20,5% 26,2% 23,1% 30,2% 5,4% 47,7% 52,3%   1,7%
Hammerö Södra/Västra 1192 16,6% 31,9% 24,5% 27,0% 5,9% 46,2% 53,8%   2,9%
Hanhals 961 13,3% 33,3% 25,9% 27,5% 5,5% 50,9% 49,1%   2,0%
Hede 1211 14,5% 36,7% 22,3% 26,4% 6,6% 49,9% 50,1%   1,2%
Hålabäck 1518 21,6% 28,7% 23,3% 26,4% 6,1% 45,8% 54,2%   1,5%
Innerstaden 1137 26,0% 22,4% 21,1% 30,4% 5,5% 46,5% 53,5%   5,6%
Kolla 1572 22,5% 32,5% 14,7% 30,3% 3,8% 46,7% 53,3%   0,7%
Kullavik Centrum 1275 14,8% 32,0% 27,8% 25,4% 7,3% 46,4% 53,6%   2,5%
Kyvik 1540 16,2% 27,5% 31,4% 24,9% 8,6% 48,0% 52,0%   3,3%
Malevik/Släps Inland 1509 13,7% 34,8% 30,1% 21,5% 6,6% 51,9% 48,1%   2,4%
Onsala Kyrka 1516 14,8% 29,7% 23,5% 31,9% 7,2% 47,7% 52,3%   2,6%
Onsala Rydet 1422 14,7% 34,0% 26,9% 24,5% 6,8% 48,3% 51,7%   2,3%
Presse/Skällared 1538 10,9% 41,4% 21,8% 26,0% 5,8% 48,1% 51,9%   1,8%
Släps Kullen 1722 15,4% 31,5% 29,9% 23,2% 8,7% 52,0% 48,0%   3,9%
Särö 1401 13,3% 31,3% 24,1% 31,3% 5,8% 49,9% 50,1%   3,6%
Tingberget 1016 20,9% 27,7% 20,7% 30,8% 5,6% 43,6% 56,4%   1,7%
Tölö 1205 18,7% 48,3% 20,2% 12,9% 3,9% 50,2% 49,8%   0,7%
Vallda Backa 1440 14,4% 38,4% 22,6% 24,6% 6,1% 48,0% 52,0%   0,9%
Vallda Bröndome 1130 15,8% 34,0% 27,3% 22,9% 6,5% 52,5% 47,5%   1,1%
Vallda Lerkil 1414 12,4% 34,4% 27,0% 26,2% 5,0% 51,5% 48,5%   1,8%
Vallda Sandö 1370 12,6% 36,8% 27,1% 23,6% 6,6% 50,4% 49,6%   2,0%
Varla Norra 1689 14,0% 27,5% 24,7% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6%   1,2%
Varla Södra 1596 20,1% 29,9% 21,9% 28,0% 4,8% 44,9% 55,1%   1,6%
Vässingö/Röda Holme 1636 12,0% 30,3% 27,0% 30,7% 5,1% 50,0% 50,0%   2,2%
Västra Onsala 1721 12,3% 37,8% 26,9% 23,0% 5,2% 50,9% 49,1%   1,9%
Västra Villastaden 1243 15,1% 22,5% 26,5% 35,9% 6,7% 44,3% 55,7%   1,4%
Åsa Centrum 1789 14,4% 32,4% 22,8% 30,4% 5,3% 48,0% 52,0%   5,0%
Älvsåker 1278 13,8% 36,9% 28,2% 21,2% 5,1% 52,0% 48,0%   1,0%
Ölmanäs 1560 12,2% 32,9% 28,6% 26,3% 6,0% 48,7% 51,3%   1,9%
Ölmevalla Östra 1798 12,1% 34,8% 26,3% 26,8% 5,2% 50,9% 49,1%   1,8%
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1569 20,7% 24,2% 24,5% 30,7% 6,1% 47,0% 53,0%   1,3%
Kungsbacka 61538 15,8% 32,8% 25,1% 26,3% 6,0% 49,0% 51,0% 2,0%

http://www.val.se