Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Orust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Orust

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 179 4,5% 7,8% 27,9% 59,8% 1,1% 54,2% 45,8%   2,8%
Långelanda 1 1120 15,3% 28,8% 26,7% 29,2% 4,8% 53,1% 46,9%   2,1%
Långelanda 2 1367 12,4% 25,5% 25,3% 36,8% 5,0% 48,7% 51,3%   2,0%
Mollösund 189 6,3% 12,7% 29,1% 51,9% 2,6% 50,3% 49,7%   2,1%
Morlanda Västra 592 7,9% 15,2% 29,7% 47,1% 2,5% 50,5% 49,5%   3,4%
Morlanda Östra 1430 11,9% 19,9% 25,0% 43,2% 4,8% 51,3% 48,7%   1,3%
Myckleby 1025 11,9% 24,6% 28,5% 35,0% 4,6% 51,6% 48,4%   1,7%
Röra Västra 888 13,9% 20,7% 24,7% 40,8% 4,5% 50,0% 50,0%   1,1%
Röra Östra 1427 15,5% 26,3% 22,8% 35,4% 5,7% 47,5% 52,5%   1,9%
Stala 1703 15,9% 27,3% 26,1% 30,8% 5,8% 50,4% 49,6%   1,6%
Tegneby 1107 12,9% 21,3% 31,4% 34,3% 3,9% 52,5% 47,5%   1,5%
Torp 1226 12,5% 26,8% 29,4% 31,3% 4,2% 51,4% 48,6%   2,9%
Orust 12253 13,1% 23,9% 26,7% 36,3% 4,7% 50,6% 49,4% 1,9%

http://www.val.se