Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Tanum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tanum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1132 16,2% 23,9% 26,8% 33,2% 4,7% 52,5% 47,5%   0,6%
Fjällbacka 1145 10,5% 23,2% 25,1% 41,2% 3,0% 50,0% 50,0%   3,5%
Grebbestad 2000 15,9% 24,4% 26,3% 33,4% 4,7% 49,5% 50,5%   2,9%
Hamburgsund 1529 11,2% 21,6% 25,8% 41,5% 3,1% 49,2% 50,8%   2,6%
Kville-Rabbalshede 1285 15,3% 28,0% 25,1% 31,5% 4,6% 52,9% 47,1%   1,7%
Tanum-Lur 1166 10,4% 28,6% 24,3% 36,8% 3,0% 51,6% 48,4%   3,4%
Tanumshede 1638 16,8% 29,0% 21,6% 32,5% 4,8% 49,2% 50,8%   1,5%
Tanum 9895 14,0% 25,5% 25,0% 35,5% 4,0% 50,5% 49,5% 2,3%

http://www.val.se