Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1222 13,7% 28,3% 28,8% 29,2% 5,5% 51,5% 48,5%   1,1%
Fotskäl-Tostared-Björketorp 1587 16,8% 26,3% 29,0% 27,9% 5,4% 52,9% 47,1%   1,4%
Fritsla 1061 20,5% 28,5% 24,5% 26,5% 7,2% 48,9% 51,1%   1,0%
Horred-Öxnevalla-Istorp 1955 16,2% 27,0% 24,7% 32,2% 5,0% 51,0% 49,0%   1,0%
Hyssna 1350 14,4% 29,6% 30,1% 25,9% 4,7% 51,9% 48,1%   1,2%
Kinna-Aspäng 1298 21,5% 24,5% 17,8% 36,2% 4,2% 47,1% 52,9%   1,2%
Kinna centrum 1226 19,2% 24,2% 18,3% 38,3% 5,4% 46,4% 53,6%   1,5%
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1249 15,4% 30,4% 25,1% 29,1% 6,7% 51,4% 48,6%   1,0%
Kinna-Näs-Vallås 1424 17,8% 31,8% 23,9% 26,5% 7,3% 50,1% 49,9%   1,1%
Kinna-Rydal-Kinnaström 1207 19,0% 34,3% 27,7% 19,1% 6,5% 49,5% 50,5%   1,1%
Skene-Assberg 1464 22,3% 26,6% 20,9% 30,2% 5,9% 46,9% 53,1%   2,0%
Skene-Hedbo 1319 14,7% 28,2% 25,7% 31,4% 5,7% 49,7% 50,3%   1,9%
Skene-Sandvallsäng 1404 16,2% 31,5% 26,1% 26,1% 5,5% 48,6% 51,4%   1,4%
Skephult-Fritsla 1012 14,7% 30,6% 24,4% 30,2% 4,4% 50,0% 50,0%   1,1%
Svansjö 1735 14,9% 25,2% 26,8% 33,1% 5,2% 51,1% 48,9%   0,9%
Sätila 1850 13,5% 31,0% 26,3% 29,1% 5,1% 49,8% 50,2%   1,0%
Ubbhult-Sätila 1155 14,0% 31,2% 28,7% 26,1% 4,1% 52,4% 47,6%   0,7%
Örby centrum 1389 18,3% 27,1% 24,1% 30,5% 4,9% 49,0% 51,0%   1,6%
Örby-Krok-Brättingstorp 1273 14,4% 29,4% 27,3% 28,9% 4,7% 50,7% 49,3%   1,3%
Mark 26180 16,6% 28,6% 25,3% 29,4% 5,4% 50,0% 50,0% 1,2%

http://www.val.se