Val till riksdagen - Ålder och kön - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Västra Årsta V 1308 16,6% 42,2% 24,0% 17,2% 3,8% 47,9% 52,1%   13,8%
Enskede 2 Årstaliden 1454 17,2% 41,6% 22,6% 18,6% 2,0% 48,1% 51,9%   1,7%
Enskede 3 Västra Årsta mellersta 1201 18,4% 41,3% 23,9% 16,4% 2,3% 46,0% 54,0%   2,6%
Enskede 4 Årsta Centrum 1119 18,3% 49,3% 16,5% 15,8% 1,7% 44,8% 55,2%   2,8%
Enskede 5 Sandfjärdsparken 1239 18,1% 39,0% 22,9% 20,0% 4,0% 46,4% 53,6%   1,5%
Enskede 6 Valla torg 1649 16,3% 44,7% 19,5% 19,5% 3,9% 48,7% 51,3%   1,8%
Enskede 7 Långhalsvägen mfl 1280 22,2% 47,0% 19,2% 11,6% 2,1% 47,6% 52,4%   2,9%
Enskede 8 Årstaskogen 1393 15,1% 38,3% 26,3% 20,2% 3,7% 47,7% 52,3%   2,0%
Enskede 9 Skanskvarn 1496 15,0% 42,2% 23,6% 19,2% 2,3% 46,7% 53,3%   2,5%
Enskede 10 Bolmensvägen mfl 1547 29,6% 42,5% 17,1% 10,8% 3,4% 49,6% 50,4%   2,1%
Enskede 11 Gullmarsplan 1494 22,2% 36,8% 20,3% 20,7% 2,3% 49,3% 50,7%   2,9%
Enskede 12 Skärmarbrink 1170 28,6% 40,7% 15,6% 15,0% 2,1% 48,7% 51,3%   4,4%
Enskede 13 Blåsut 1393 29,5% 39,1% 18,4% 13,0% 3,0% 51,9% 48,1%   3,9%
Enskede 14 Globen 1429 27,1% 39,6% 18,2% 15,1% 2,5% 49,9% 50,1%   2,7%
Enskede 15 Enskede Gård N 1212 16,7% 36,4% 27,4% 19,5% 4,9% 48,3% 51,7%   3,7%
Enskede 16 Enskede Gård S 1018 14,6% 39,1% 25,6% 20,6% 5,7% 47,6% 52,4%   2,6%
Enskede 17 Enskedefältet 1084 12,9% 40,6% 27,6% 18,9% 6,2% 50,8% 49,2%   1,9%
Enskede 18 Gamla Enskede S 1247 17,5% 36,7% 28,2% 17,6% 7,8% 50,3% 49,7%   1,7%
Enskede 19 Gamla Enskede N 1288 22,0% 41,5% 21,8% 14,6% 5,7% 47,8% 52,2%   2,2%
Enskede 20 Skogskyrkogården 1097 26,0% 41,9% 20,1% 12,0% 4,6% 49,2% 50,8%   2,6%
Enskede 21 Dalen N 1092 22,2% 43,9% 23,2% 10,8% 7,1% 47,8% 52,2%   2,6%
Enskede 22 Dalen S 1204 18,5% 34,1% 19,9% 27,4% 7,0% 41,6% 58,4%   2,2%
Enskede 23 Enskede IP 1059 20,7% 34,7% 23,5% 21,1% 5,6% 48,2% 51,8%   2,6%
Enskede 24 Dalen V 980 24,0% 38,4% 23,5% 14,2% 8,1% 45,2% 54,8%   2,2%
Enskede 25 Västra Årsta Ö 1194 15,6% 44,5% 24,4% 15,6% 1,8% 47,2% 52,8%   2,3%
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 1044 10,7% 35,2% 25,7% 28,4% 1,8% 47,8% 52,2%   17,6%
Högalid 2 Reimersholme S 1202 10,1% 25,5% 19,3% 45,2% 3,6% 43,7% 56,3%   2,5%
Högalid 3 Heleneborgsgatan N 1344 14,0% 35,4% 18,0% 32,6% 1,3% 45,2% 54,8%   3,6%
Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl 1153 18,6% 45,5% 18,0% 18,0% 2,5% 46,1% 53,9%   4,7%
Högalid 5 Bergsund S 1283 22,9% 41,4% 18,6% 17,1% 1,6% 48,6% 51,4%   4,8%
Högalid 6 Pålsundsparken 920 26,2% 43,8% 19,3% 10,7% 2,2% 49,5% 50,5%   5,0%
Högalid 7 Hornstull 1580 20,3% 41,6% 20,1% 18,1% 2,8% 47,4% 52,6%   5,0%
Högalid 8 Bergsund N 1244 26,0% 41,6% 17,7% 14,8% 2,3% 48,0% 52,0%   4,7%
Högalid 9 Högalidsparken 1587 20,8% 44,4% 17,8% 17,0% 1,6% 47,8% 52,2%   4,5%
Högalid 10 Drakenberg 1469 13,3% 30,6% 23,8% 32,3% 4,9% 44,0% 56,0%   2,2%
Högalid 11 Zinkensdamm N 1148 16,8% 29,1% 28,9% 25,2% 5,0% 47,5% 52,5%   2,5%
Högalid 12 Skinnarviksparken 1077 10,9% 29,6% 26,9% 32,6% 3,9% 46,6% 53,4%   1,9%
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1180 14,7% 34,8% 24,7% 25,7% 3,3% 48,7% 51,3%   5,8%
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1113 13,2% 38,4% 25,8% 22,6% 4,1% 46,2% 53,8%   3,9%
Högalid 15 Rackarbergen 1036 25,1% 35,4% 27,6% 11,9% 4,5% 48,7% 51,3%   3,2%
Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet 1239 13,2% 23,7% 31,4% 31,6% 4,1% 45,0% 55,0%   1,5%
Högalid 17 Samarittäppan 1217 18,3% 38,1% 21,8% 21,8% 2,5% 48,0% 52,0%   4,7%
Högalid 18 Lundagatan S mfl 1112 17,2% 36,6% 23,5% 22,8% 2,0% 49,6% 50,4%   3,9%
Högalid 19 Heleneborg 981 17,4% 44,5% 21,2% 16,8% 2,8% 48,9% 51,1%   4,2%
Högalid 20 Folkskolegatan mfl 1076 21,5% 39,2% 17,6% 21,7% 2,9% 46,1% 53,9%   4,0%
Högalid 21 Tanto 1107 12,8% 25,4% 23,3% 38,5% 3,1% 47,2% 52,8%   3,3%
Högalid 22 Tobaksmonopolet 1068 19,3% 39,2% 23,7% 17,8% 3,7% 47,2% 52,8%   3,4%
Katarina 1 Björns Trädgård 1724 16,9% 32,6% 26,9% 23,7% 4,2% 51,0% 49,0%   12,5%
Katarina 2 Mosebacke 1402 17,1% 35,3% 26,4% 21,2% 4,1% 50,4% 49,6%   3,6%
Katarina 3 Katarina N 1365 18,7% 34,7% 23,2% 23,4% 4,1% 48,4% 51,6%   4,5%
Katarina 4 Axel Landquists park 1432 17,1% 37,4% 27,4% 18,0% 5,0% 49,6% 50,4%   3,8%
Katarina 5 Bondegatan V mfl 1412 16,9% 39,1% 27,3% 16,6% 2,9% 52,4% 47,6%   4,0%
Katarina 6 Nytorgsg-Bondeg mfl 1502 15,3% 38,0% 26,2% 20,4% 3,0% 47,6% 52,4%   2,5%
Katarina 7 Kv Linjalen mfl 1143 17,2% 21,8% 28,8% 32,2% 5,0% 53,2% 46,8%   3,4%
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1138 33,1% 37,5% 17,5% 11,9% 2,0% 51,6% 48,4%   2,5%
Katarina 9 Helgalunden 1314 18,0% 37,8% 25,5% 18,7% 3,2% 48,1% 51,9%   3,7%
Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren 1041 16,8% 38,9% 27,4% 16,9% 3,8% 49,1% 50,9%   2,7%
Katarina 11 Hallandsgatan mfl 1267 21,9% 37,6% 23,8% 16,7% 3,9% 48,0% 52,0%   4,0%
Katarina 12 Eriksdal V 881 14,6% 33,7% 26,2% 25,4% 2,7% 46,7% 53,3%   4,2%
Katarina 13 Rosenlund 1402 16,1% 27,1% 27,0% 29,7% 5,3% 45,9% 54,1%   1,6%
Katarina 14 Bjurholmsplan mfl 1570 22,4% 42,0% 21,4% 14,1% 2,7% 48,7% 51,3%   4,9%
Katarina 15 Ölandsgatan mfl 1302 20,2% 35,5% 25,8% 18,5% 2,7% 53,7% 46,3%   3,8%
Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl 1582 15,7% 32,6% 29,5% 22,3% 4,6% 47,3% 52,7%   2,3%
Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl 1290 20,2% 40,0% 21,9% 17,9% 2,6% 46,9% 53,1%   3,6%
Katarina 18 Nytorget 1293 21,4% 33,6% 21,5% 23,4% 3,0% 47,0% 53,0%   4,4%
Katarina 19 Nackas hörna 1577 18,5% 40,5% 25,7% 15,3% 2,7% 49,8% 50,2%   4,6%
Katarina 20 Ringen 1453 11,8% 25,7% 21,3% 41,2% 3,7% 40,8% 59,2%   2,9%
Katarina 21 Fatburen S 1171 21,9% 37,4% 22,4% 18,3% 2,6% 46,7% 53,3%   3,9%
Katarina 22 Eriksdal Ö 965 20,8% 33,0% 26,0% 20,2% 2,7% 46,1% 53,9%   3,0%
Maria 1 Ivar Lo:s park mfl 1550 19,5% 33,5% 24,0% 22,9% 2,6% 50,8% 49,2%   14,6%
Maria 2 Mariaberget V 1216 18,3% 37,3% 23,6% 20,8% 2,7% 47,0% 53,0%   4,9%
Maria 3 Mariatorget V 1266 16,2% 40,4% 24,2% 19,3% 4,4% 49,5% 50,5%   3,0%
Maria 4 Bergsgruvan 1306 13,3% 37,9% 27,0% 21,8% 2,8% 47,6% 52,4%   3,3%
Maria 5 Mariatorget S 1428 15,2% 33,5% 27,5% 23,7% 3,8% 47,2% 52,8%   4,3%
Maria 6 Mariatorget C 1037 13,4% 28,4% 30,2% 28,1% 4,1% 47,8% 52,2%   3,4%
Maria 7 Skaraborgsgatan mfl 1110 14,1% 28,2% 29,9% 27,8% 5,2% 49,5% 50,5%   3,4%
Maria 8 Södra station N 1299 16,2% 30,1% 29,5% 24,2% 3,8% 46,5% 53,5%   2,9%
Maria 9 Södra station S 1111 17,0% 30,0% 33,5% 19,5% 7,3% 44,9% 55,1%   2,8%
Maria 10 Södra station Ö 1372 13,3% 26,5% 29,5% 30,6% 4,5% 49,8% 50,2%   3,6%
Maria 11 Södra station V 1275 15,1% 32,2% 31,3% 21,4% 6,0% 49,6% 50,4%   2,9%
Maria 12 Fredmansgatan mfl 1230 17,7% 36,7% 26,3% 19,3% 4,1% 50,2% 49,8%   4,2%
Maria 13 Mariaberget Ö 1135 13,7% 26,4% 27,8% 32,2% 2,8% 47,5% 52,5%   4,5%
Sofia 1 Mandelparken 1611 6,5% 23,2% 26,7% 43,6% 2,9% 46,6% 53,4%   11,2%
Sofia 2 Åsöberget 1238 22,3% 29,6% 26,4% 21,6% 5,8% 44,7% 55,3%   4,0%
Sofia 3 Vita berget 1454 20,3% 37,1% 20,8% 21,9% 2,8% 49,5% 50,5%   4,3%
Sofia 4 Stigbergsparken 1370 17,4% 36,6% 23,0% 23,0% 3,1% 46,2% 53,8%   3,5%
Sofia 5 Sågargatan mfl 1420 21,0% 40,8% 22,2% 16,1% 3,5% 47,9% 52,1%   5,0%
Sofia 6 Luma 1377 29,5% 43,1% 17,6% 9,7% 3,0% 50,0% 50,0%   2,8%
Sofia 7 Kv Vitbetan 1211 23,0% 42,2% 20,5% 14,4% 2,4% 45,7% 54,3%   3,7%
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1122 11,9% 54,8% 23,3% 10,1% 3,1% 49,5% 50,5%   3,8%
Sofia 9 Skanstull 1577 14,0% 34,7% 24,0% 27,4% 3,9% 44,9% 55,1%   4,0%
Sofia 10 Vintertullen 1189 9,8% 24,3% 23,1% 42,7% 4,2% 46,1% 53,9%   2,4%
Sofia 11 Barnängen 1547 14,1% 31,7% 28,7% 25,5% 5,0% 43,3% 56,7%   1,6%
Sofia 12 Danviksklippan mfl 997 15,1% 42,8% 25,5% 16,5% 2,7% 49,0% 51,0%   2,2%
Sofia 13 Sickla udde 1190 12,1% 40,0% 28,4% 19,5% 4,9% 47,5% 52,5%   3,3%
Sofia 14 Sickla kanal 1390 15,4% 44,5% 20,4% 19,7% 2,9% 48,3% 51,7%   3,2%
Sofia 15 Mårtensdal 1458 20,7% 54,8% 19,0% 5,5% 3,8% 51,2% 48,8%   0,8%
Sofia 16 Sickla Park 1221 14,3% 51,8% 24,4% 9,5% 2,1% 49,1% 50,9%   3,3%
Sofia 17 Lugnet 1186 12,5% 54,0% 22,3% 11,2% 3,2% 50,2% 49,8%   2,2%
Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mfl 1100 21,2% 38,1% 21,9% 18,8% 2,9% 48,3% 51,7%   3,1%
Sofia 19 Blecktornsområdet 1394 12,7% 27,6% 31,0% 28,7% 3,5% 47,1% 52,9%   2,2%
Sofia 20 Klippgatan mfl 1339 21,7% 39,1% 21,1% 18,1% 2,8% 45,2% 54,8%   3,3%
Sofia 21 Lumabryggan 1216 12,7% 40,4% 30,3% 16,7% 4,8% 47,0% 53,0%   2,0%
Sofia 22 Hammarbyterassen 1347 10,6% 44,9% 27,8% 16,6% 4,3% 50,0% 50,0%   2,5%
Sofia 23 Henriksdal 964 13,2% 34,5% 27,9% 24,4% 2,7% 50,6% 49,4%   1,7%
1 Södermalm-Enskede 133306 17,9% 37,3% 23,9% 20,9% 3,6% 47,9% 52,1% 3,8%

http://www.val.se