Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 1 Ivar Lo:s park mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 1 Ivar Lo:s park mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 1 Ivar Lo:s park mfl 1550 19,5% 33,5% 24,0% 22,9% 2,6% 50,8% 49,2%   14,6%
Summa 1550 19,5% 33,5% 24,0% 22,9% 2,6% 50,8% 49,2% 14,6%

http://www.val.se