Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 2 Mariaberget V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 2 Mariaberget V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 2 Mariaberget V 1216 18,3% 37,3% 23,6% 20,8% 2,7% 47,0% 53,0%   4,9%
Summa 1216 18,3% 37,3% 23,6% 20,8% 2,7% 47,0% 53,0% 4,9%

http://www.val.se