Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 4 Bergsgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 4 Bergsgruvan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 4 Bergsgruvan 1306 13,3% 37,9% 27,0% 21,8% 2,8% 47,6% 52,4%   3,3%
Summa 1306 13,3% 37,9% 27,0% 21,8% 2,8% 47,6% 52,4% 3,3%

http://www.val.se