Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 5 Mariatorget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 5 Mariatorget S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 5 Mariatorget S 1428 15,2% 33,5% 27,5% 23,7% 3,8% 47,2% 52,8%   4,3%
Summa 1428 15,2% 33,5% 27,5% 23,7% 3,8% 47,2% 52,8% 4,3%

http://www.val.se