Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 6 Mariatorget C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 6 Mariatorget C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 6 Mariatorget C 1037 13,4% 28,4% 30,2% 28,1% 4,1% 47,8% 52,2%   3,4%
Summa 1037 13,4% 28,4% 30,2% 28,1% 4,1% 47,8% 52,2% 3,4%

http://www.val.se