Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 7 Skaraborgsgatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 7 Skaraborgsgatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 7 Skaraborgsgatan mfl 1110 14,1% 28,2% 29,9% 27,8% 5,2% 49,5% 50,5%   3,4%
Summa 1110 14,1% 28,2% 29,9% 27,8% 5,2% 49,5% 50,5% 3,4%

http://www.val.se