Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 8 Södra station N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 8 Södra station N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 8 Södra station N 1299 16,2% 30,1% 29,5% 24,2% 3,8% 46,5% 53,5%   2,9%
Summa 1299 16,2% 30,1% 29,5% 24,2% 3,8% 46,5% 53,5% 2,9%

http://www.val.se