Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 9 Södra station S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 9 Södra station S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 9 Södra station S 1111 17,0% 30,0% 33,5% 19,5% 7,3% 44,9% 55,1%   2,8%
Summa 1111 17,0% 30,0% 33,5% 19,5% 7,3% 44,9% 55,1% 2,8%

http://www.val.se