Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 10 Södra station Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 10 Södra station Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 10 Södra station Ö 1372 13,3% 26,5% 29,5% 30,6% 4,5% 49,8% 50,2%   3,6%
Summa 1372 13,3% 26,5% 29,5% 30,6% 4,5% 49,8% 50,2% 3,6%

http://www.val.se