Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 11 Södra station V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 11 Södra station V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 11 Södra station V 1275 15,1% 32,2% 31,3% 21,4% 6,0% 49,6% 50,4%   2,9%
Summa 1275 15,1% 32,2% 31,3% 21,4% 6,0% 49,6% 50,4% 2,9%

http://www.val.se