Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 12 Fredmansgatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 12 Fredmansgatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 12 Fredmansgatan mfl 1230 17,7% 36,7% 26,3% 19,3% 4,1% 50,2% 49,8%   4,2%
Summa 1230 17,7% 36,7% 26,3% 19,3% 4,1% 50,2% 49,8% 4,2%

http://www.val.se