Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Maria 13 Mariaberget Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Maria 13 Mariaberget Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 13 Mariaberget Ö 1135 13,7% 26,4% 27,8% 32,2% 2,8% 47,5% 52,5%   4,5%
Summa 1135 13,7% 26,4% 27,8% 32,2% 2,8% 47,5% 52,5% 4,5%

http://www.val.se