Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 1044 10,7% 35,2% 25,7% 28,4% 1,8% 47,8% 52,2%   17,6%
Summa 1044 10,7% 35,2% 25,7% 28,4% 1,8% 47,8% 52,2% 17,6%

http://www.val.se