Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 2 Reimersholme S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 2 Reimersholme S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 2 Reimersholme S 1202 10,1% 25,5% 19,3% 45,2% 3,6% 43,7% 56,3%   2,5%
Summa 1202 10,1% 25,5% 19,3% 45,2% 3,6% 43,7% 56,3% 2,5%

http://www.val.se