Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 3 Heleneborgsgatan N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 3 Heleneborgsgatan N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 3 Heleneborgsgatan N 1344 14,0% 35,4% 18,0% 32,6% 1,3% 45,2% 54,8%   3,6%
Summa 1344 14,0% 35,4% 18,0% 32,6% 1,3% 45,2% 54,8% 3,6%

http://www.val.se