Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl 1153 18,6% 45,5% 18,0% 18,0% 2,5% 46,1% 53,9%   4,7%
Summa 1153 18,6% 45,5% 18,0% 18,0% 2,5% 46,1% 53,9% 4,7%

http://www.val.se