Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 5 Bergsund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 5 Bergsund S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 5 Bergsund S 1283 22,9% 41,4% 18,6% 17,1% 1,6% 48,6% 51,4%   4,8%
Summa 1283 22,9% 41,4% 18,6% 17,1% 1,6% 48,6% 51,4% 4,8%

http://www.val.se