Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 7 Hornstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 7 Hornstull

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 7 Hornstull 1580 20,3% 41,6% 20,1% 18,1% 2,8% 47,4% 52,6%   5,0%
Summa 1580 20,3% 41,6% 20,1% 18,1% 2,8% 47,4% 52,6% 5,0%

http://www.val.se