Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 8 Bergsund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 8 Bergsund N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 8 Bergsund N 1244 26,0% 41,6% 17,7% 14,8% 2,3% 48,0% 52,0%   4,7%
Summa 1244 26,0% 41,6% 17,7% 14,8% 2,3% 48,0% 52,0% 4,7%

http://www.val.se