Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 9 Högalidsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 9 Högalidsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 9 Högalidsparken 1587 20,8% 44,4% 17,8% 17,0% 1,6% 47,8% 52,2%   4,5%
Summa 1587 20,8% 44,4% 17,8% 17,0% 1,6% 47,8% 52,2% 4,5%

http://www.val.se