Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 11 Zinkensdamm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 11 Zinkensdamm N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 11 Zinkensdamm N 1148 16,8% 29,1% 28,9% 25,2% 5,0% 47,5% 52,5%   2,5%
Summa 1148 16,8% 29,1% 28,9% 25,2% 5,0% 47,5% 52,5% 2,5%

http://www.val.se