Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 12 Skinnarviksparken 1077 10,9% 29,6% 26,9% 32,6% 3,9% 46,6% 53,4%   1,9%
Summa 1077 10,9% 29,6% 26,9% 32,6% 3,9% 46,6% 53,4% 1,9%

http://www.val.se