Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 13 Zinkensdamm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 13 Zinkensdamm Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1180 14,7% 34,8% 24,7% 25,7% 3,3% 48,7% 51,3%   5,8%
Summa 1180 14,7% 34,8% 24,7% 25,7% 3,3% 48,7% 51,3% 5,8%

http://www.val.se