Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 14 Zinkensdamm IP

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 14 Zinkensdamm IP

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1113 13,2% 38,4% 25,8% 22,6% 4,1% 46,2% 53,8%   3,9%
Summa 1113 13,2% 38,4% 25,8% 22,6% 4,1% 46,2% 53,8% 3,9%

http://www.val.se