Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 15 Rackarbergen 1036 25,1% 35,4% 27,6% 11,9% 4,5% 48,7% 51,3%   3,2%
Summa 1036 25,1% 35,4% 27,6% 11,9% 4,5% 48,7% 51,3% 3,2%

http://www.val.se