Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet 1239 13,2% 23,7% 31,4% 31,6% 4,1% 45,0% 55,0%   1,5%
Summa 1239 13,2% 23,7% 31,4% 31,6% 4,1% 45,0% 55,0% 1,5%

http://www.val.se