Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 17 Samarittäppan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 17 Samarittäppan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 17 Samarittäppan 1217 18,3% 38,1% 21,8% 21,8% 2,5% 48,0% 52,0%   4,7%
Summa 1217 18,3% 38,1% 21,8% 21,8% 2,5% 48,0% 52,0% 4,7%

http://www.val.se