Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 18 Lundagatan S mfl 1112 17,2% 36,6% 23,5% 22,8% 2,0% 49,6% 50,4%   3,9%
Summa 1112 17,2% 36,6% 23,5% 22,8% 2,0% 49,6% 50,4% 3,9%

http://www.val.se