Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 19 Heleneborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 19 Heleneborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 19 Heleneborg 981 17,4% 44,5% 21,2% 16,8% 2,8% 48,9% 51,1%   4,2%
Summa 981 17,4% 44,5% 21,2% 16,8% 2,8% 48,9% 51,1% 4,2%

http://www.val.se