Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 20 Folkskolegatan mfl 1076 21,5% 39,2% 17,6% 21,7% 2,9% 46,1% 53,9%   4,0%
Summa 1076 21,5% 39,2% 17,6% 21,7% 2,9% 46,1% 53,9% 4,0%

http://www.val.se