Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 21 Tanto

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 21 Tanto

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 21 Tanto 1107 12,8% 25,4% 23,3% 38,5% 3,1% 47,2% 52,8%   3,3%
Summa 1107 12,8% 25,4% 23,3% 38,5% 3,1% 47,2% 52,8% 3,3%

http://www.val.se