Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högalid 22 Tobaksmonopolet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högalid 22 Tobaksmonopolet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 22 Tobaksmonopolet 1068 19,3% 39,2% 23,7% 17,8% 3,7% 47,2% 52,8%   3,4%
Summa 1068 19,3% 39,2% 23,7% 17,8% 3,7% 47,2% 52,8% 3,4%

http://www.val.se