Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 1 Björns Trädgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 1 Björns Trädgård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 1 Björns Trädgård 1724 16,9% 32,6% 26,9% 23,7% 4,2% 51,0% 49,0%   12,5%
Summa 1724 16,9% 32,6% 26,9% 23,7% 4,2% 51,0% 49,0% 12,5%

http://www.val.se