Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 2 Mosebacke 1402 17,1% 35,3% 26,4% 21,2% 4,1% 50,4% 49,6%   3,6%
Summa 1402 17,1% 35,3% 26,4% 21,2% 4,1% 50,4% 49,6% 3,6%

http://www.val.se