Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 3 Katarina N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 3 Katarina N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 3 Katarina N 1365 18,7% 34,7% 23,2% 23,4% 4,1% 48,4% 51,6%   4,5%
Summa 1365 18,7% 34,7% 23,2% 23,4% 4,1% 48,4% 51,6% 4,5%

http://www.val.se