Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 4 Axel Landquists park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 4 Axel Landquists park

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 4 Axel Landquists park 1432 17,1% 37,4% 27,4% 18,0% 5,0% 49,6% 50,4%   3,8%
Summa 1432 17,1% 37,4% 27,4% 18,0% 5,0% 49,6% 50,4% 3,8%

http://www.val.se