Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 5 Bondegatan V mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 5 Bondegatan V mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 5 Bondegatan V mfl 1412 16,9% 39,1% 27,3% 16,6% 2,9% 52,4% 47,6%   4,0%
Summa 1412 16,9% 39,1% 27,3% 16,6% 2,9% 52,4% 47,6% 4,0%

http://www.val.se