Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Katarina 7 Kv Linjalen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Katarina 7 Kv Linjalen mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 7 Kv Linjalen mfl 1143 17,2% 21,8% 28,8% 32,2% 5,0% 53,2% 46,8%   3,4%
Summa 1143 17,2% 21,8% 28,8% 32,2% 5,0% 53,2% 46,8% 3,4%

http://www.val.se